کاشان کارپت
فرش کاشان - فارسی فرش کاشان - عربی فرش کاشان - انگلیسی

+98(21)26290702 - 09128506211 : تلفن سفارشات

 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-1.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-2.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-3.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-4.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-5.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-6.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-7.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-8.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-9.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-10.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-11.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-12.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-13.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-14.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-15.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-16.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-17.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-18.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-19.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-20.jpg

افزایش قیمت فرش ماشینی

در طی چندین جلسه، سرانجام شرکت های ریسندگی و تولید کنندگان فرش ماشینی در تاریخ 96.1.28  تصمیم به افزایش 10 درصدی قیمت فرش های خود گرفتند.

افزایش قیمت فرش در بازار پر از رکود کنونی امری نبود که مطلوب تولیدکنندگان باشد ولی به علت بحران های خاورمیانه و در پی آن افزایش قیمت نفت و نیز افزایش تقاضا و کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش ماشینی، و نیز تعطیل شدن پتروشیمی اصفهان، قیمت فرش ماشینی 10 درصد افزایش یافت. 

جدیدترین محصولات رضوان
پرفروشترین محصولات رضوان
 • islamic-prayer-rug-blue-rezvan-prayerrug-500-reeds-muslim-rugs-mosque.jpg
 • islamic-prayer-rug-rezvan-green-500-reeds-muslim-rugs-for-mosque.jpg