کاشان کارپت
فرش کاشان - فارسی فرش کاشان - عربی فرش کاشان - انگلیسی

+98(21)26290702 - 09128506211 : تلفن سفارشات

 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-1.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-2.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-3.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-4.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-5.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-6.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-7.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-8.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-9.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-10.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-11.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-12.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-13.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-14.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-15.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-16.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-17.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-18.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-19.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-20.jpg

رفوگری فرش سجاده ای

فرش ماشینی هنگامی که از دستگاه بافت خارج می شوند مورد بازبینی کارشناسان بافت (رفوگران) قرار می گیرند تا اگر در جایی از فرش، جفتی بافته شده یا قسمتی بافته نشده( اصطلاحا دچار "نبافت" شده) و یا دستگاه قسمتی را خوب نبافته علامت گذاری شود و آن قسمت با دست اصلاح شود و بافت فرش بصورت یکنواخت و تمیز گردد.  رفوگری فرش کار بسیار ظریفی است و اگر با دقت انجام نگردد و فرش درجه یکی ارایه نشود آن فرش از ارزش واقعی خود دور می شود. رفوگرها افراد خبره ای هستند که به نقشه فرش کاملا واقفند و هنگام بازبینی فرش متوجه جاهایی می شوند که به چشم دیگر افراد نمی آید. آنها با استفاده از دَم باریک مخصوصی که مخصوص این کار است ریشه های نامطلوب فرش را خارج می کنند و با استفاده از سوزن مخصوصی که در طول میله اش سوراخ دارد و این سوزن به شکل لوله بسیار باریک می ماند که از طریق آن نخ را به داخل فرش می دهند و از طرف دیگر فرش خارج می کنند و آن را به تارهای فرش گره می زنند تا فرش را به سطح استاندارد بافت برسانند و سپس با قیچی سطح فرش را یکنواخت می کنند. رفوگری فرش کاری ضروری است و هیچ شرکت فرشی وجود ندارد که به رفوگر نیاز نداشته باشد. حتی در فرش های 700 شانه و 1000 شانه و 1200 شانه جدید نیز فرش ها پس از خروج از دستگاه بافندگی نیازمند بازبینی می باشند. فرش سجاده ای و تشریفات ( فرش هتل ) غالبا نسبت به فرش های متعارف بازار  ( 6 و 9 و 12 متری )  از بافت ساده تری برخوردارند. بنابرین رفوگرها در انجام کار خود با مشکلات کمتری مواجه اند.

 

 

 

 

جدیدترین محصولات رضوان
پرفروشترین محصولات رضوان
 • islamic-prayer-rug-blue-rezvan-prayerrug-500-reeds-muslim-rugs-mosque.jpg
 • islamic-prayer-rug-rezvan-green-500-reeds-muslim-rugs-for-mosque.jpg